Posted in Աշխատաժամանակ

Հունիսի 5. աշխատակարգ

Հունիսի 5DD82FE27-CA82-47C9-AA18-92964B22AE3A.jpeg

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

1- Պարտիզապուրակային աշխատանքներ, միջավայրի խնամք քարափ բարձունքում

2- Մարզական ստուգատես. հեծանիվ, վազք, սպորտային խաղեր

3,4- Ծեփում ենք պլաստիլինով՝ «Քանդակը դեպի դասարան»

5-Ամառային լողափ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s