Posted in 2022-2023 ուստարվա սովորողներ, Ուսումնական նախագծեր

Երկրորդ դասարանի սովորողների բլոգները

1.Առնո Պլուզյան

2. Արամ Անանյան

3. Էրիկ Քոչարյան

4. Էվելինա Թորոսյան

5. Նատալի Կարապետյան

6. Մայրա Զարգարյան

7. Սառա Հովսեփյան

8. Անգելինա Մանուկյան

9. Հսյկ Քեյան

10. Տաթև Թադևոսյան

11.Դանիել Վարդանյան

12. Ալեքս Հակոբյան

13. Նարեկ Թևոսյան

14.Դանիել Ամբարյան

15. Եվա Գևորգյան

16. Ռոբերտ Եդիգարյան

17. Լևոն Ղազարյան

Continue reading “Երկրորդ դասարանի սովորողների բլոգները”
Posted in 2022-2023 ուստարվա սովորողներ

Սովորողների անհատական էջեր, էլ․ հասցեներ․ 2022-2023 ուստարի

Սովորողի անհատական ուսումնական պլան

Դասարանական խումբ՝ west2-3@mskh.am

Սովորողների էլ. փոստի հասցեները՝

 1. Արամ Անանյան- a-aram@mskh.am
 2. Անի Դաշյան — d-ani@mskh.am
 3. Անահիտ Առաքելյան- a-anahit@mskh.am
 4. Անգելինա Մանուկյան- m-angelina@mskh.am
 5. Առնո Պլուզյան — p-arno@mskh.am
 6. Ալեքս Հակոբյան- hak-alex@mskh.am
 7. Տաթև Թադևոսյան – th-tatev@mskh.am
 8. Նատալի Կարապետյան- kar-nataly@mskh.am
 9. Արտյոմ Գասպարյան – gas-artyom@mskh.am
 10. Գուրգեն Խաչիկյան- kh-gurgen@mskh.am
 11. Գրիգոր Արքելաթյան— ar-grigor@mskh.am
 12. Դանիել Աղաջանյան-agh-daniel@mskh.am
 13. Դանիել Ամբարյան- am-daniel@mskh.am
 14. Դանիել Վարդանյան- v-daniel@mskh.am
 15. Եվա Գևորգյան-gevorgyan-eva@mskh.am
 16. Էվելինա Թորոսյան- t-evelina@mskh.am
 17. Էլեն Սուքիասյան- suqias-elen@mskh.am
 18. Էրիկ Քոչարյան- koch-erik@mskh.am
 19. Լևոն Ղազարյան- ghazar-levon@mskh.am
 20. Հայկ Խնկոյան – khnkoyan-hayk@mskh.am
 21. Հայկ Քեյան- keyan-hayk@mskh.am
 22. Մայրա Զարգարյան-z-mayra@mskh.am
 23. Մոնա Մխիթարյան – mona-mariam@mskh.am
 24. Նարեկ Թևոսյան- narek-syuzi@mskh.am
 25. Ռոբերտ Եդիգարյան- e-robert@mskh.am
 26. Սառա Հովսեփյան- hov-sara@mskh.am
 27. Սադոյան Նարեկ- sad-narek@mskh.am

Սովորողների անհատական էջերը՝

 1. Արամ Անանյան
 2. Անի Դաշյան
 3. Անահիտ Առաքելյան
 4. Անգելինա Մանուկյան
 5. Առնո Պլուզյան
 6. Ալեքս Հակոբյան
 7. Արտյոմ Գասպարյա
 8. Գուրգեն Խաչիկյան
 9. Գրիգոր Արքելաթյան
 10. Դանիել Աղաջանյան
 11. Դանիել Ամբարյան
 12. Դանիել Վարդանյան
 13. Եվա Գևորգյան
 14. Էվելինա Թորոսյան
 15. Էլեն Սուքիասյան
 16. Էրիկ Քոչարյան
 17. Լևոն Ղազարյան
 18. Հայկ Խնկոյան
 19. Հայկ Քեյան
 20. Մայրա Զարգարյան
 21. Մոնա Մխիթարյան
 22. Նարեկ Թևոսյան
 23. Ռոբերտ Եդիգարյան
 24. Սառա Հովսեփյան
 25. Տաթև Թադևոսյան
 26. Նատալի Կարապետյան
 27. Նարեկ Սադոյան