Posted in Ուսումնական աշուն

Ուսումնական աշուն

Տևողությունը՝ հոկտեմբերի 29-նոյեմբերի 10

Մասնակիցներ՝ 3-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակն ու խնդիրները`

  • Աշնան հմայքը տեսնելու,դիտելու,հետևելու կարողություն
  • Խոսքի զարգացում, խոսքի մեջ նոր բառերի կիրառման կարողություն
  • Աշխարհաճանաչողության ընդլայնում
  • Ծառերի, թփերի,տերևների,քամու դիտարկման կարողություն

Իրականացման ժամանակահատվածը իր մեջ ներառում է սովորողների աշնանային արձակուրդը, որն էլ հնարավորություն է տալիս դիտարկումներ անելու, անհատական և ընտանեկան նախագծեր իրագործելու։

Մայրենի՝

հորինել հանելուկներ, շուտասելուկներ, երևակայական պատմություններ, հորինել աշնան, տերևի մասին:

Փոքրիկ պատում ներկայացրո՛ւ : Ներկայացնելով աշնան տրամադրությունը, բնավորությունն ու գույները, նմանեցնելով ու համեմատելով նրան տարբեր առարկաների, երևույթների ու մարդկանց հետ:

Ըստ հետևյալ հարցերի:

1. Ինչպիսի՞ տրամադրություն ունի աշունը:

2. Ո՞ւմ կամ ինչի՞ ես նմանեցնում աշնանը:

3. Ինչպիսի՞ բնավորություն ու գույներ ունի աշունը:

Մաթեմատիկա՝

Աշնան ամիսներ օրեր,ժամ:Կազմում ենք խնդիրներ, օրերի ժամերի վերաբերյալ:

Տեխնոլոգիա՝

կոլաժների պատրաստում,տերևներով հետաքրքիր պատկերների ստացում:

Պատրաստել փոքրիկ տեսանյութեր հետևյալ խորագրերով՝

  1. Աշունը իմ բակում, քաղաքում կամ գյուղում
  2. Մեր տան Թթուդրիկի ծեսը

Արդյունք`

Posted in Ուսումնական աշուն

Ուսումնական աշուն

«Իմ աշունը »պատմում է` Մարկ Վարդանյանը

«Երկու երկրների աշունը» պատմում է`Մհեր Բարսեղյանը

«Ուսումնական աշուն» պատմում է`Եվա Գրիգորյանը 

Եվա Գրիգորյան

«Իմ աշունը» պատմում  է`Արփի Փիրումյանը

«Մեր բակի աշունը» պատմում է` Արմեն Աղաբաբյանը:

«Աշունը իմ աչքերով» պատմում է`Արամ Արտազյանը

«Իմ աշունը» պատմում է` Արգիշտի Շալիտա Բուարին

 

Posted in Ուսումնական աշուն

Ուսումնական աշուն

Տևողությունը՝ հոկտեմբերի 29-նոյեմբերի 30

Մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակն ու խնդիրները`

  • Աշնան հմայքը տեսնելու,դիտելու,հետևելու կարողություն
  • Խոսքի զարգացում, խոսքի մեջ նոր բառերի կիրառման կարողություն
  • Աշխարհաճանաչողության ընդլայնում
  • Ծառերի, թփերի,տերևների,քամու դիտարկման կարողություն

Իրականացման ժամանակահատվածը իր մեջ ներառում է սովորողների աշնանային արձակուրդը, որն էլ հնարավորություն է տալիս դիտարկումներ անելու, անհատական և ընտանեկան նախագծեր իրագործելու։

Մայրենի՝

հորինել հանելուկներ,շուտասելուկներ,երևակայական պատմություններ հորինել աշնան մասին:

<<Տերևաթափ>>

<<Անտերև ծառը>>

Մաթեմատիկա՝

Աշնան ամիսներ օրեր,ժամ:Կազմում ենք խնդիրներ, օրերի ժամերի վերաբերյալ:

Տեխնոլոգիա՝

կոլաժների պատրաստում,տերևներով հետաքրքիր պատկերների ստացում:

Արդյունք`

Իրենց ուսումնական աշնան մասին են պատմում սովորողները:

Տերևապատկերներ

ՏերևաթափՏերևաթափ