Posted in Ձմեռային ճամբար, Մարզական ստուգատես

Մարզական ստուգատես

Մայր դպրոցի մարզասրահում իրականացրեցինք ձմեռային ճամբարի մարզական ստուգատեսը։ Ճամբարականները իրենց մարզական հմտություններն էին ցուցադրում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s