Posted in Հեռավար ուսուցում, Ուսումնական նախագծեր

Հեռավար-առցանց ուսուցման ամփոփում. մարտի 16-20

Մարտի 16- 20 աշխատակարգ

Օր առաջին՝ սովորողները պատմում են կորոնավիրուսից պաշտպանվելու տարբերակներ:

Օր երկրորդ՝ Սովորողները ներկայացնում են Աթաբեկ Խնկոյանի <<Ծիծեռնակին>> բանաստեղծությունը և ծիծեռնակի մասին տասը փաստ ներկայացնում

Օր երրորդ և չորրորդ՝ Սովորողները բլոգում պատմում են մայրիկների մասին և հարցազրույց վերցնում մայրիկներից, մաթեմատիկական խնդիրներ են լուծում:

Օր հիգերորդ՝ սովորողները ներկայացնում են Ղ. Աղայանի «Հիշողություն» բանաստեղծությունը և հյուրասենյակի և ննջասենյակի չափումներ կատարում, հաշվում պարագիծ: