Posted in Հեռավար ուսուցում, Ուսումնական նախագծեր

Առցանց ուսուցում. օր հինգերորդ մարտի 20

Արմեն Աղաբաբյան`  <<Հիշողություն>>, առաջ.1

Արգիշտի Մելքոմ Մելքոմյան՝ <<Հիշողություն>> և առաջ.1

Սուսաննա Գրիգորյան`« Հիշողություն»

Եվա Գրիգորյան՝ <<Հիշողություն>>

Մհեր Բարսեղյան <<Հիշողություն>>

Արփի Փիրումյան՝ առաջ. 1

Մաթեմատիկա՝

Արգիշտի Մելքոմ Մելքոմյան՝ հաշվում ենք հյուրասենյակի և ննջասենյակի պարագիծը 

Սուսաննա Գրիգորյան՝ չափումներ և պարագծի հաշվում

Արեն Վարդանյան՝ հաշվում ենք հյուրասենյակի և ննջասենյակի պարագիծը

Արփի Փիրումյան՝

Արմեն Աղաբաբյան՝