Posted in Աշխատաժամանակ

Աշխատաժամանակ 25.11- 29.11

Երկուշաբթի 25.11

08:30-09:00- Սովորողների դիմավորում, քայլք դեպի Արևմտյա դպրոց

09:00-09:20- Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09:20-10:05- Ուրախ օտար լեզու

10:10-10:55- Տիեզերք նախագիծ

11:00-11:45- Ընտրությամբ գործունեություն

11:50-12:35- Բանավոր մաթեմատիկա, մաթեմատկական խաղ-1 ; խնդիրներ լուցկու հատիկներով

12:35-12:55- ընդմիջում

12:00-13:35- «Ճանապարհորդություն դեպի լուսին» ֆր. ժող. հեքիաթ խաղ բառակազմություն

Երեքշաբթի, 26.11

08:30-09:00- Սովորողների դիմավորում, քայլք դեպի Արևմտյան դպրոց

09:00-09:20- Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09:20-10:05- Բանավոր մաթեմատիկա

10:10-10:55- Տիեզերք նախագիծ ընթերցում ենք՝ ինչո՞ւ է իրար հերթափոխում ձմեռը, գարունը, ամառը, աշունը

11:00-11:45- Հեծանվավարություն

11:50-12:35- Աշնանային կոլաժի պատրաստում

12:35-12:55- ընդմիջում

12:55-13:35-Ուրախ օտար լեզու

Չորեքշաբթի, 27.11

08:30-09:00- Սովորողների դիմավորում, քայլք դեպի Արևմտյան դպրոց

09:00-09:20- Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09:20-10:05- Ընտրությամբ գործունեություն

10:10-10:55- Խնկոյանական օրեր. նախագիծ առակների քննարկում, ձայնագրում

11:00-11:45- Ուրախ օտար լեզու

11:50-12:35- Իմացումի հրճվանք մաթեմատիկա, չափումներ

12:35-12:55- ընդմիջում

12:00-13:35- Լող, վազք

Հինգշաբթի, 28.11

08:30-09:00- Սովորողների դիմավորում, քայլք դեպի Արևմտյան դպրոց

09:00-09:20- Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09:20-10:05- Բլոգային աշխատանք

10:10-10:55- Ուրախ օտար լեզու

11:00-11:45- Բանավոր մաթեմատիկա

11:50-12:35- Տեխնոլոգիա

12:35-12:55- ընդմիջում

12:00-13:35-Լող, վազք, հեծանիվ

Ուրբաթ, 29.11

08:30-09:00- Սովորողների դիմավորում, քայլք դեպի Արևմտյան դպրոց

09:00-09:20- Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09:20-10:05-Երաժշտություն

10:10-10:55- Խնկոյանական օրերնախագիծ

11:00-11:45- Բանավոր մաթեմատիկա

11:55-12:35- Ուսումնական ագարակ

12:35-12:55- ընդմիջում

12:00-13:35-Շախմատ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s