Posted in Սեբաստացու օրեր

Տոնական, նախգծային աշխատակարգ 04.11- 16.11

«Ուսումնական աշուն» նախագծի ամփոփում

Ես Սեբաստացի եմ. նախագիծ

«Համեղ խոհանոց» նախագիծ

Ուսումնական ճամփորդություն, քայլք

Մարզական ստուգատես

Գեղարվեստը կրթահամալիրում

Հարիսայի ծես և թթվի համտես

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s