Posted in «Ես» նախագիծ

Ես նախագիծ. խճանկարով ինքնանկար

«Ես» նախագծի շրջանակներում, սովորողները ինքնանկար են պատրաստում: Նախ սկզբից նկարում են իրենց, հետո գունավոր թղթերը մանր կտրտած՝ երկրաչափական պատկերներով կամ ուղղակի կտրտած՝ ստանում են դեմքը, աչքերը, քիթը, բերանը: Սկզբում սովորողները չէին ցանկանում իրենց դեմքին, ինչ-որ բան փակցնել, բայց հետո այնքան հավես էր երկրաչափական պատկերներով աշխատելը, որ խճանկարի նման հավաքեցին ինքնանկարը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s