Տիեզերք նախագիծ

Նպատակը՝  Պատկերացում տալ Արեգակնային համակարգի և Երկիր մոլորակի մասին: Երկիր մոլորակի պահպանումն ու խնամքը մարդու կողմից

Խնդիրները

 • Զարգացնել տեսանյութեր դիտելու, տեղեկույթ կարդալու, դրանց բովանդակությունը ներկայացնելու կարողությունները
 • Զարգացնել տեղեկույթը կարդալիս գլխավոր միտքը երկրորդականից տարբերակելու կարողությունները
 • Ձևավորել և զարգացնել ունեցած տեղեկույթը ներկայացնելու կարողությունները P. Point ծրագրով
 • Զարգացնել P. Point ծրագրով աշխատելու կարողությունները
 • Զարգացնել խմբում աշխատելու կարողությունները
 • Ձևավորել և զարգացնել դիտարկումներ, դիտումներ, ուսումնասիրություններ կատարելու կարողություններ
 • Ձևավորել և զարգացնել աշխատանքը պլանավորելու, նախագծելու և քայլ առ քայլ իրականացնելու կարողություններ
 • Զարգացնել քարտեզից օգտվելու կարողություններ
 • Ծանոթացնել ավանդապատում ժանրին
 • Զարգացնել ստեղծագործական երևակայությունը

Գործունեությունը և արդյունքը

1-ին փուլ

 • Կարդալ, դիտել, մեկնաբանել, քննարկել  ուսումնական նյութեր և  տեսանյութեր հետևյալ թեմաների մասին
 1. Արեգակնային համակարգ տեսաֆիլմ , 3 անգլ.
 2. Երկիր մոլորակ 1 , 2 ռուս.
 3. Գլոբուս, Քարտեզ
 4. Տարվա եղանակներ
 5. Գիշեր, ցերեկ
 6. Մայրցամաքներ, օվկիանոսներ
 7. Բնական երևույթներ
 8. Բնական տարերքներ
 9. Բնական ռեսուրսներ

2-րդ փուլ

 • 2-3 հոգիանոց խմբերով տեղեկատվական նյութեր պատրաստել (լրացուցիչ տեղեկույթի որոնում, համադրում ունեցածի հետ) թվարկած թեմաների մասին.
 • Աշխատանքները ներկայացնել դասարանին, հրապարակել բլոգներում

3-րդ փուլ

 • Կարդալ արևի, լուսնի, աստղերի, գիշերվա, ցերեկի մասին ավանդապատումներ. Հայ հին վիպաշխարհ
 • Հորինել նոր ավանդապատումներ, հանելուկներ, հրապարակել բլոգում.

Ընթացիկ գործունեություն

 • Այցելել  աստղացուցարան
 • Այցելել ասղտադիտարան
 • Ստեղծել կանաչ անկյուն
 • Հետևել դպրոցում տեղադրված թղթի, հացի, պլաստիկ շշերի թափոնների արկղերին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s