Posted in Բլոգներ

Սովորողների բլոգները

Արփի Փիրումյան

Մանե Հարությունյան

Մարկ Վարդանյան

Մհեր Բարսեղյան

Արգիշտի Մելքոմ Մելքոմյան

Արեն Նուրջանյան

Էդգար Գիգոլյան

Արմեն Աղաբաբյան

Սուսաննա Գրիգորյան

Եվա Գրիգորյան

Գևորգ Աբրահամյան

Միքայել Հակոբյան

Ժասմինա Հակոբյան

Արեն Վարդանյան

Աբել Մովսիսյան

Հայկ Հայրիյան

Եվա Ջաղինյան

Մհեր Մկրտչյան

Արամ Գալստյան

Մհեր Հակոբյան

Վալերի Սարգսյան

Էմիլի Ներսիսյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s