Posted in Բարձունքի հաղթահարում

Համբարձման ծեսը Բջնիում. Բարձունքի հաղթահարում

Բջնիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում՝ երաժշտության դասավանդող ընկեր Սեդայի, 2-2 և 2-1 դասարանների սովորողները միասնական իրականացրեցին Համբարձման ծեսը: Ծեսից հետո, մեծ ոգևորությամբ հաղթահարեցինք Բջնիի ամրոցի բարձունքը: Տեսարանը հրաշալի էր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s