ՈՒսումնակսն երրորդ շրջան հաշվետվություն

Փետրվար ամսվա աշխատանքներ

Մարտ ամսվա աշխատանքներ

Ապրիլ ամսվա աշխատանքներ

Մայիս ամսվա աշխատանքներ

Մայիսյան հավաքին ներկայացրել եմ հոդված.

Ագարակը՝ «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի ուսումնական նախագիծ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s