Posted in Ուսումնական նախագծեր

Մայիսյան նախագծեր

Մայիս ամսվա կատարվելիք աշխատանքները՝

Խաղից՝ թատրոն. նախագիծ

«Ես կարողանում եմ» նախագիծ

Բարձունքի հաղթահարում. Նախագիծ

«Ազատության գույներ և ազդեցություններ» նախագիծ

Ուսումնական ագարակ

Այցելություն Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s