Posted in Ես կարողանում եմ

«Ես կարողանում եմ» նախագիծ

 

Նպատակը՝ սովորողները, կներակայացնեն երկրորդ դասարանում ձեռք բերած իրենց կարողությունները և ձեռքբերումները։
Տևողություն՝ մայիսի 6-31
Ընթացք՝

  • Յուրաքանչյուր սովորող տեսանյութի տեսքով կներկայացնի իր կարողությունները:
  • Սովորողը կներկայացնի իր ստեղծած հորինուկ հեքիաթը նկարաշարով:
  • Սովորողը կներկայացնի իր կարդացած գիրքը կամ սիրելի հեքիաթը:
  • Իր հորինած հետաքրքիր խնդիրները:
  • Ինչ մարզական կարողություն է ձեռք բերել այդ թվում՝ լող, հեծանիվ, վազք, մարմնամարզական այլ կարողություններ:
  • Սովորողը տեսահոլովակի կամ պատումի տեսքով կներկայացնի իր սիրելի անկյունը և զբաղմունքը դպրոցում:
  • Սովորողը կներկայացնի իր մեդիագործիքը:

Արդյունքը կներկայացվի դասարանական բլոգում և սովորողի անհատական էջում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s