Posted in Ծառզարդար և զատիկ նախագիծ

Ծաղկազարդին, ծառզարդարին ընդառաջ

2-1 դասարանի սովորողներով մեր ձվիկները դատարկեցինք՝ ուրախ տրամադրությամմբ:Բացօթյա միջավայրում ներկեցինք երգ ու պարով: Այնուհետև զարդարեցինք մեր զատկածառը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s