Posted in Թումանյանական օրեր

Մենք Տիկնիկային թատրոնում ենք

Մարտի մեկին այցելեցինք Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոն, դիտելու «Սուտլիկ որսանը» հեքիաթը: Նախօրոք սովորել, նկարել, քննարկել էինք հեքիաթը: Մուտքի մոտ միասնական ընթերցեցինք Թումանյանական շարքը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s