Posted in Ուսումնական նախագծեր

Այցելություն Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոն

Նպատակը՝ դիտել Էլֆերի կախարդական դպրոցը ամանորյա ներկայացումը

Աղբյուրը՝ այստեղ

Ամսաթիվ՝ դեկտեմբերի 19, ժամը՝ 11:30 — 12:30.

Մեկնումը դպրոցից՝ ժ. 11:00

Ժամանումը՝ ժ. 13:30

Screenshot-33.png

Ամփոփում՝

Մենք Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնում ենք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s