Posted in Ուսումնական նախագծեր

Ճպուռն ու մրջյունը

Խնկոյանական նախագծի շրջանակներում քննարկեցինք «Ճպուռն ու մրջյունը»:Սովորողները մեղադրեցին, արդարացրեցին և՛ ճպուռին, և՛ մրջյունին:Նրանց կարծիքները լսեք` ստորև: