Posted in Ուսումնական նախագծեր

Աշխատակարգ

AFECFDA8-43E9-4703-A6F4-E33E81B89C60Դեկտեմբեր 3,երկուշաբթի

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

1. Ընտրությամբ գործունեություն
• Մարմնակրթություն
• Երգ
• Խեցեգործություն
• Մաթեմատիկա
2. Իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա
• Բանավոր համրանք,երկնիշ թվի նկարագրություն, համեմատում, կարգային անցումով գումարում,հանում

• Ժամանակի չափման միավորներ ամիս,օր,ժամ,րոպե

3. Իմացումի հրճվանք.մայրենի 

Խնկոյանական օրեր     ամփոփում Ագռավն ու աղվեսը

4. Երգ
5. Օտար լեզու
• Անգլերեն
• Ռուսերեն
Դեկտեմբեր 4 երեքշաբթի 

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

1.Իմացումի հրճվանք. մաթեմատիկա
• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվերի համեմատում, կարգային անցումով գումարում
• Ժամանակի չափման միավորներ

• Ժամանակի չափման միավորներ

2.Օտար լեզու
• Անգլերեն
• Ռուսերեն
3.Մարմնակրթություն,վազք
4.Իմացումի հրճվանք. ուսումնական ագարակ
5.Իմացումի հրճվանք. մայրեն Ամանորյա նախագիծ

Դեկտեմբեր 5 չորեքշաբթ

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

1.Իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա

• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվի նկարագրություն
• Երկնիշ թվի կարգային անցումով գումարում, հանում, համեմատում
•  պարագիծ
• Ժամանակի չափման միավորներ`օր, ժամ, րոպե

3.Ընտրությամբ գործունեություն

• Մարմնակրթություն
• Երգ
• Խեցեգործություն
• Մաթեմատիկա
4.Իմացումի հրճվանք. մայրենի նախագծային աշխատանքներ Ամանորյա նախագիծ

5.Իմացումի հրճվանք. տեխնոլոգիա

Դեկտեմբեր 6 ,հինգշաբթի

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

1.Երգ

2.Իմացումի հրճվանք.մայրենի նախագծային

3.լող,հեծանվավարություն

4.Իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա

Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվի նկարագրություն
• Երկնիշ թվի կարգային անցումով գումարում, հանում, համեմատում
•  պարագիծ
• Ժամանակի չափման միավորներ`օր, ժամ, րոպե

5.Օտար լեզու
• Անգլերեն
• Ռուսերեն

Դեկտեմբեր 7,ուրբաթ

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

1.Օտար լեզու
• Անգլերեն
• Ռուսերեն

2.Իմացումի հրճվանք.մայրենի Ամանորյա նախագիծ

3.Մարմնամարզություն,վազք

4.իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա

• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվի նկարագրություն
• Երկնիշ թվի կարգային անցումով գումարում,հանում,համեմատում
•  Դրամ`գնացուցակով խնդիրներ

5.Շախմատ