Posted in Երևան 2800

Քայլարշավ Հրազդանի կիրճով

Երևան 2800 ամյակին ընդառաջ` քայլարշավ,գետի դիտարկում,աշնան գույների ընկալում,թեթև վազք:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s