Ուսումնական աշուն

Տևողությունը՝ հոկտեմբերի 29-նոյեմբերի 30

Մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակն ու խնդիրները`

  • Աշնան հմայքը տեսնելու,դիտելու,հետևելու կարողություն
  • Խոսքի զարգացում, խոսքի մեջ նոր բառերի կիրառման կարողություն
  • Աշխարհաճանաչողության ընդլայնում
  • Ծառերի, թփերի,տերևների,քամու դիտարկման կարողություն

Իրականացման ժամանակահատվածը իր մեջ ներառում է սովորողների աշնանային արձակուրդը, որն էլ հնարավորություն է տալիս դիտարկումներ անելու, անհատական և ընտանեկան նախագծեր իրագործելու։

Մայրենի՝

հորինել հանելուկներ,շուտասելուկներ,երևակայական պատմություններ հորինել աշնան մասին:

<<Տերևաթափ>>

<<Անտերև ծառը>>

Մաթեմատիկա՝

Աշնան ամիսներ օրեր,ժամ:Կազմում ենք խնդիրներ, օրերի ժամերի վերաբերյալ:

Տեխնոլոգիա՝

կոլաժների պատրաստում,տերևներով հետաքրքիր պատկերների ստացում:

Արդյունք`

Իրենց ուսումնական աշնան մասին են պատմում սովորողները:

Տերևապատկերներ

ՏերևաթափՏերևաթափ

Թթու ենք դնում

Բանջարեղենները նախօրոք լվացված սպասում էին սովորողներին:Յուրաքանչյուրը ստեղծում էր իր պատկերը:Պատկերներն ինքնատիպ ու յուրօրինակ էին:Ստեղծագործությունը ավարտելուց հետո բոլոր պատկերներին ուղակեինք թթվելու: