Աշխատակարգ

Հոկտեմբեր 15,երկուշաբթի

Ընդհանուր պարապմունք
1.Ընտրությամբ գործունեություն
• Մարմնակրթություն
• Երգ
• Խեցեգործություն
• Մաթեմատիկա
2.Իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա
• Բանավոր համրանք,գործողություններ երկնիշ թվերի հետ
• Երկնիշ թվի նկարագրություն,համեմատում

ինքնուրույն աշխատանք
3.Իմացումի հրճվանք.բացօթյա ընթերցանություն
• «Փեսացու մուկը» Աթաբեկ խնկոյան
4. Երգ
5.Օտար լեզու
Անգլերեն
Ռուսերեն
Հոկտեմբեր 16 երեքշաբթի 

Ընդհանուր պարապմունք
1.Իմացումի հրճվանք. Մաթեմատիկա
• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվերի համեմատում,գումարում,հանում, ամսվա օրեր,շաբաթ,տարվա եղանակներ,ինքնուրույն աշխատանք

2.Օտար լեզու
Անգլերեն
Ռուսերեն
3.Մարմնակրթություն,վազք
4.Իմացումի հրճվանք.ուսումնական ագարակ
5.իմացումի հրճվանք.բացօթյա ընթերցանություն,քննարկում
• «Փեսացու մուկը» Աթաբեկ Խնկոյան

Հոկտեմբերի 17 չորեքշաբթի

Ընդհանուր պարապմունք

1.իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա

• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվի նկարագրություն
• Երկնիշ թվի գումարում,հանում,համեմատում, գնացուցակով խնդիրներ
2.ինքնուրույն աշխատանք

3.Ընտրությամբ գործունեություն

• Մարմնակրթություն
• Երգ
• Խեցեգործություն
• Մաթեմատիկա
4.իմացումի հրճվանք մայրենի

Աթաբեկ Խնկոյան«Փեսացու մուկը»

կերպարների ստացում

5.Իմացումի հրճվանք.տեխնոլոգիա

Հոկտեմբերի 18 հինգշաբթի

Ընդհանուր պարապմունք

1.Երգ

2.Իմացումի հրճվանք.մայրենի

Աթաբեկ Խնկոյան«Փեսացու մուկը»

3.լող,հեծանվավարություն

4.Ստեղծում ենք խաղեր նախագիծ
5.Օտար լեզու
Անգլերեն
Ռուսերեն

Հոկտեմբեր 19 ուրբաթ

Ընդհանուր պարապմունք

1.Օտար լեզու
Անգլերեն
Ռուսերեն

2.Իմացումի հրճվանք.մայրենի

Խնկոյանական  օրեր նախագիծ

3.Մարմնամարզություն,վազք

4.իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա

• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվի նկարագրություն
• Երկնիշ թվի գումարում,հանում,համեմատում, գնացուցակով խնդիրներ ինքնուրույն աշխատանք

5.Շախմատ

Տպավորություն բարձունքի հաղթահարումից

Մեր այսօրվա աշխատանքը այսպիսինն է`հաղթահարված բարձունքի ընթացքում ինչ զգացողություններ ու տպավորություններ ունենք, պետք է փոխանցենք թղթին` Կոմիտասի երգերի ներքո:Սովորողների աշխատանքները բավականին յուրօրինակ էին ու հետաքրքիր: