Posted in Uncategorized

Շաբաթվա աշխատակարգ

EE1C226E-A6D7-45A2-8998-6C80900031D5Հոկտեմբեր 8,երկուշաբթի

Ըդհանուր պարապմունք
1.Ընտրությամբ գործունեություն
• Մարմնակրթություն
• Երգ
• Խեցեգործություն
• Մաթեմատիկա
2.Իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա
• Բանավոր համրանք,գոծողություններ երկնիշ թվերի հետ
• Երկնիշ թվի նկարագրություն,համեմատում

ինքնուրույն աշխատանք
3.Իմացումի հրճվանք.բացօթյա ընթերցանություն
• «Փեսացու մուկը» Աթաբեկ խնկոյան
4. Երգ
Կոմիտասյան օրեր
5.Օտար լեզու
Անգլերեն
Ռուսերեն
Հոկտեմբեր 9 երեքշաբթի 

Ընդհանուր պարապմունք
1.Իմացումի հրճվանք. Մաթեմատիկա
• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվերի համեմատում,գումարում,հանում, ամսվա օրեր,շաբաթ,տարվա եղանակներ,ինքնուրույն աշխատանք

2.Օտար լեզու
Անգլերեն
Ռուսերեն
3.Մարմնակրթություն,վազք
4.Իմացումի հրճվանք.ուսումնական ագարակ
5.իմացումի հրճվանք.բացօթյա ընթերցանություն,քննարկում
• «Փեսացու մուկը» Աթաբեկ Խնկոյան

Հոկտեմբերի 10,չորեքշաբթի

Ընդհանուր պարապմունք

1.իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա

• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվի նկարագրություն
• Երկնիշ թվի գումարում,հանում,համեմատում, գնացուցակով խնդիրներ
2.ինքնուրույն աշխատանք

3.Ընտրությամբ գործունեություն

• Մարմնակրթություն
• Երգ
• Խեցեգործություն
• Մաթեմատիկա
4.իմացումի հրճվանք մայրենի

բացօթյա ընթերցանություն`

Աթաբեկ Խնոյան«Փեսացու մուկը»

5.Իմացումի հրճվանք.կերպարվեստ`Ճամփորդութան տպավորություններ

Հոկտեմբերի 11,հինգշաբթի

Ընդհանուր պարապմունք

1.Երգ
Կոմիտասյան օրեր

2.Իմացումի հրճվանք.մայրենի

Աթաբեկ Խնկոյան«Փեսացու մուկը»

3.լող,հեծանվավարություն

4.Ստեղծում ենք խաղեր նախագիծ
5.Օտար լեզու
Անգլերեն
Ռուսերեն

Հոկտեմբեր 12,ուրբաթ

Ընդհանուր պարապմունք

1.Օտար լեզու
Անգլերեն
Ռուսերեն

2.Իմացումի հրճվանք.մայրենի

Խնկոյանական  օրեր նախագիծ

3.Մարմնամարզություն,վազք

4.իմացումի հրճվանք.մաթեմատիկա

• Բանավոր համրանք
• Երկնիշ թվի նկարագրություն
• Երկնիշ թվի գումարում,հանում,համեմատում, գնացուցակով խնդիրներ ինքնուրույն աշխատանք

5.Շախմատ