Posted in Բարձունքի հաղթահարում

Բարձունքի հաղթահարում

Ճամփորդություն գնալը հեշտ գործ չէ:Նախ պետք է ունենանք նախագիծ:Ըստ նախագծի սովորենք տեղանքը`մարզը:Տվյալ տարածքում ի՞նչ լեռներ,գետեր են գտնվում:Սովորում ենք մարզի մեծ քաղաքները:Ուսումնասիրում ենք քարտեզը,տվյալ մազի մարզկենտրոնն ենք իմանում,ուսումնասիրում բարձունքի բարձրությունը: Կանոններ ենք մշակում ճամփորդության և աշխատում,որ դրանք անպայման իրագոծենք:Այս ամենի մասին պատմում են սովորողները և նախապատրաստվում ճամփորդության:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s