Իմ ամառը

Նպատակը

Պատմելու, իրավիճակը ներկայացնելու կարողությունների ամրապնդում

Ընթացքը

Սովորողները paint-ծրագրով նկարում են իրենց ամառային արձակուրդի ամենահիշարժան օրը, գրում փոքրիկ պատմություն այդ մասին: Ավարտելուց հետո ներկայացնում են, մեկնաբանում:

Արդյունքը

Մեդիահմտությունների ամրապնդում, մուտքագրելու կարողությունների զարգացում, մեդիաայբբենարանների նյութերի ստեղծում: